Θεατρική παράσταση (36)

Published in Σχολικές

5003

Θεατρική παράσταση την δεκαετία το ΄70.Απο αριστερά Δ.Τσαπνίδης,Μ.Σπυροπούλου,Ν.Παλλάδη,Θ.Κοσόγλου,Λ.Ουζούνης,Μ.Ιορδανίδης,και Γ.Θεοδωρίδης

(Αρχείο Φ.Σπυροπούλου)