Μέρες που είναι..... ( 30 )

Published in Σχολικές

Αντίγραφο 2 από SAMARA 1111....και μια παρέλαση ανάποδη.Η εκκίνηση απο την πλατεία Ελευθερίας  με κατάληξη στην πλατεία  Παυλου Μελά.Διακρίνεται  αριστερά η παλαιά Δημαρχεία.Παρατηρήστε  την λεπτόμέρεια της αψίδας εν ετει 1955