Σχολικές ( 25 )

Published in Σχολικές

Αντίγραφο από aleksandra 1111111

Απο αριστερα ορθιοι οι: Αν.Πέτροβας,,Κυρ.Βεζύρης,Γιαν.Γουσίδης,Χρ.Αρβανιτίδης Θαν.Φωτίου, Θαν.Παλλάδης ,Γιωρ.Ζωγραφος .Σακης Λιακόπουλος ,Κωσ.Γεωργίτσαρος ,Κωσ.Παπαδημητρίου, Παν.Ζεμπίδης ,Βαγ.Καραμήτσος,Περπερίδης,Βαγ.Διαβατολίδης ,Λευθ.Σιδεράς ,Θωμ.Παπαχρήστου ,Αγγ.Χαλδογερίδης ,Κωσ.Μυρόφτσαλης,Γιάν.Τσαλουχίδης,Και κορίσια η Λίτσα Ατλάση, η Αρετή Στεργίου-Καντερίδη, και η Νιτσα Παπαδημητρίου.