Τα Θεοφάνεια (226)

Published in Παλιές φωτογραφίες

stagg2 001 Αντίγραφο 3

Αγιασμός των υδάτων το 1954.Χρονιά που καταστράφηκε η ξύλινη γέφυρα του Αξιού.Στο βάθος αριστερά διακρίνεται η τρίγωνη ξύλινη πυραμίδα με το σκοινί απο το ¨Σάλι¨το μοναδικό μέσον επικοινωνίας με την άλλη οχθη.Αριστερά ο δήμαρχος Θεόδωρος .Λ.Γραμματικόπουλος με τον στρατιωτικό διοικητή του 503 Τ.Π και το ιερέα στην επιστροφή τους , μετά τον αγιασμό των υδάτων στον "Βαρδαράκο"