το Κ.Α.Π.Η ( 192 )

Published in Παλιές φωτογραφίες

333333Scan

Το  Κ.Α.Π.Η  (τμημα γυναικών)στα πρωτα βήματα του οταν στήθηκε  το 1979.Διακρίνονται απο αριστερά οι:Φυντανίδου,Σμολή,Γαλανούλη,Αθανασιάδου,Χριστοπούλου(Γεωργιτσάρα),Λαζάρου,Λέφα,Δρέβενλη,

Πολυμέρη,Πρόντη,Τραπεζανίδου,Μπόραζλη,Αριστείδου,Απτουραμάνη,ΚεσσίδουΒεζύρη,Τάτση,Σταγγίδου,Μάκη,

Ζωγράφου,Βλάσση,Κανταρτζή,Στυλιανίδου