Η Φιλαρμονική της Αξιούπολης (α.α 182)

Published in Παλιές φωτογραφίες

9969   

Το σωτήριον έτος 1970......ένεκα του πουλιού (δεξιά στο βάθος της φωτογραφίας)η Φιλαρμονική ποζάρει

μετα την παρέλαση.Απο αριστερά ορθιοι:Τσολακίδης Χ,Ηλιάδης Δ,Παπαδημητρίου Κ,Τσιγγιαβουρίδης Γ,

2η σειρά Στυλιανίδης Χαρ,Παπαδημητρίου Γ,Ηλιάδης Γ,Λαζαρίδης Ν,Πρόντης Διον,Μεναψάκος Αγγ.

( + Καλιοντζίδης Στεφ,)Σαββίδης Θεοδ,.Κάτω:.............,Βογιατζής Νικ.